Nieuws & artikelen

Samenwerking tussen overheid en industrie voor duurzame dakcoatings

Lees over de interactieve dynamiek tussen overheid, industrie en internationale normen in het bevorderen van duurzame siliconen dakcoatings.

Wie had gedacht dat het dak boven ons hoofd een cruciale rol zou spelen in de overgang naar een duurzamere toekomst? Terwijl het besef van het belang van duurzaamheid zich uitbreidt naar alle aspecten van het leven, speelt de coatingindustrie een steeds prominenter wordende rol. Concreet gaat het hier over siliconen dakcoatings - een productsoort die al jaren wordt gebruikt, maar pas onlangs in de schijnwerpers is gekomen door de grote impact op de energie-efficiëntie van gebouwen. Deze blog geeft je inzicht in de dynamische relatie tussen overheid, industrie en internationale gebouwnormen in het bevorderen van duurzame siliconen dakcoatings.

Belang van dakcoatings voor duurzaamheid

Wat draagt een dakcoating nu precies bij aan de duurzaamheid van een gebouw? Veel, zo blijkt. Een goede dakcoating draagt niet alleen bij aan het verminderen van het energieverbruik van een gebouw door het koeler te houden, maar het helpt ook de levensduur van het dak te verlengen. Dit betekent minder grondstoffenverbruik voor vervanging van daken, minder afval van bouwmaterialen en, heel belangrijk, minder uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Niet gek dus dat duurzame dakcoatings hoog op de duurzaamheidsagenda staan.

Overzicht van siliconen dakcoatings

Onder de dakcoatings blijken vooral de siliconen varianten populair. Siliconen dakcoatings hebben een unieke eigenschap die ze zeer wenselijk maakt vanuit een oogpunt van duurzaamheid. Door hun hoge reflectiviteit houden ze meer dan een groot deel van de zonnestralen tegen. Hierdoor kunnen ze helpen om de koellast op het gebouw te verminderen, en zo het energieverbruik (en de bijbehorende kosten) drastisch te verminderen.

Internationale bouwvoorschriften en dakcoatings

De rol van de international building code (IBC) 2021

Maar een product kan niet zomaar worden gebruikt in de bouwsector. Er zijn strikte regels en voorschriften waaraan moet worden voldaan. Een van de belangrijkste kaders op dit gebied is de International Building Code (IBC), die in 2021 weer een nieuwe editie heeft uitgebracht. Deze omvat ook specifieke bepalingen voor dakcoatings.

Definitie en vereisten voor dakcoatings volgens IBC 2021

De IBC 2021 definieert onder andere wat een siliconen dakcoating precies is en wat de vereisten zijn om als zodanig te worden geclassificeerd. Maar dat is niet alles. De code stelt ook strenge eisen aan de brandveiligheid van de coating en de materialen die moeten worden gebruikt. Dit is cruciaal om de veiligheid van de gebouwen te garanderen waarin we wonen en werken.

Volgens de IBC 2021, moeten siliconen dakcoatings voldoen aan de norm ASTM D6694. Deze norm, voluit bekend als "Standard Specification for Liquid-Applied Silicone Coating Used in Spray Polyurethane Foam Roofing Systems", stelt onder andere dat de siliconen dakcoating bestand moet zijn tegen extreme weersomstandigheden en minimale verlies van reflectiviteit en emissiviteit moet laten zien na blootstelling aan drie jaar buitenlucht.

Overheid en industrie: Een samenwerkingsverband

Voorbeelden van samenwerking tussen overheid en industrie

We hebben gezien hoe belangrijk dakcoatings zijn voor duurzaamheid, en welke regels en voorschriften er gelden. Maar hoe komt dit allemaal samen in de praktijk? De sleutel ligt in de samenwerking tussen de overheid en de industrie. Neem bijvoorbeeld het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie in Nederland. Dit initiatief, opgestart door de overheid, trekt samen op met bedrijven en universiteiten om ervoor te zorgen dat de industrie tegen 2030 zoveel mogelijk is verduurzaamd.

Impact van overheidsbeleid op de toepassing van siliconen dakcoatings

Het overheidsbeleid speelt ook een grote rol op de vraagkant van de markt. Door bijvoorbeeld het toepassen van siliconen dakcoatings fiscaal aantrekkelijker te maken, kan de overheid stimuleren dat meer gebouwen van deze duurzame technologie gebruik maken.

Man die dak wit verft of coate
Vraag een vrijblijvende offerte aan

Benieuwd hoe dak coating jouw dak kan verbeteren? Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Offerte aanvragen

Case studies

Nationale programma’s voor duurzaamheid en dakcoatings

Op nationaal niveau wordt de verduurzaming van industrieën, waaronder bouwgerelateerde sectoren, actief bevorderd door programma's zoals het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) in Nederland. Hoewel het NPVI een brede reeks verduurzamingsinitiatieven ondersteunt, zijn er geen specifieke projecten gerapporteerd die zich uitsluitend richten op het voorzien van oude gebouwen met siliconen dakcoating.

Het programma streeft echter naar reductie van CO2-uitstoot en bevordert de alignering van vraag en aanbod van groene energie en materialen, wat kan leiden tot de opname van duurzame dakcoatings in bredere verduurzamingsprojecten.

Innovaties in siliconen dakcoating technologieën

De technologische ontwikkelingen in de sector staan niet stil. In de academische wereld en in de industrie zijn er voortdurend waterdichte, duurzame siliconen dakcoatings in ontwikkeling met nieuwe eigenschappen.

Toekomstige ontwikkelingen en beleid

Trends in duurzaamheid en bouwvoorschriften

Duurzaamheid is niet alleen een trend, maar een essentieel element geworden van bouwvoorschriften. Met de groeiende druk op overheden om op mondiaal niveau milieu doelstellingen te halen, zit het er dik in dat siliconen dakcoatings een groter deel van het beleid zullen uitmaken.

Overheden wereldwijd hebben de promotie van groene technologieën, waaronder siliconen dakcoating, geïntegreerd in hun beleidsvorming.

De effectiviteit van dergelijke beleidsmaatregelen is aantoonbaar in de stimulering van groene technologische innovaties, zoals bevestigd door empirisch onderzoek. Met de voortdurende ontwikkeling van regelgeving die gericht is op het verhogen van de effectiviteit van groene technologie, is de verwachting dat siliconen dakcoating steeds meer onderdeel zal worden van wereldwijde duurzaamheidsinitiatieven.

De toekomstige rol van overheden bij het stimuleren van groene daktechnologieën

Het is duidelijk dat overheden een cruciale rol spelen in het stimuleren van groene daktechnologieën door middel van beleid. Gerichte subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen zijn voorbeelden van hoe overheden de toepassing van siliconen dakcoating kunnen aanmoedigen. Deze beleidsmaatregelen dienen echter wel te worden aangepast aan de lokale omstandigheden en gecoördineerd over verschillende beleidsgebieden om een marktgeoriënteerde omgeving voor groene technologie-innovatie te versnellen.

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Wat we hebben gezien, is dat het pad naar duurzaamheid niet door één partij wordt bewandeld. Overheid, industrie en internationale normen moeten hand in hand werken om vooruitgang te boeken. Siliconen dakcoatings zijn een perfect voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt, en wijzen op de boeiende kansen en uitdagingen die in het verschiet liggen.

Aanbevelingen voor beleidsmakers en industrieleiders

Voor beleidsmakers en industrieleiders is de boodschap duidelijk: blijf innoveren, blijf samenwerken. De kracht van dakcoatings - en in het bijzonder van siliconen dakcoatings - om bij te dragen aan een duurzamere toekomst is enorm. We zijn nog maar net begonnen om deze potentie volledig te benutten.

dak wit schilderen offerte
Vrijblijvende offerte?

Vraag een vrijblijvende indicatie offerte aan

Offerte aanvragen

Verleng de levensduur van je dak vandaag!

Met onze witte dakcoating bent u verzekerd van een probleemloos dak. Zonder de hoge kosten van een complete renovatie. Vraag een offerte aan!

dak coating wit
Blog

Gerelateerde nieuws & artikelen

Vrijblijvende offerte aanvragen
Vrijblijvende offerte aanvragen